Spørretimespørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

Om hvorvidt ikke selskapene som ligger i næringsministerens portefølje, slik som Investinor, Argentum og Innovasjon Norge, innen 2030 må stille kapital til rådighet for bruk på grønn næringsvirksomhet og grønn vekst

Datert: 30.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): I næringskomiteens behandling av eierskapsmeldingen fremgikk det klart at et flertall ønsker et aktivt statlig eierskap som kjennetegnes ved sterk ivaretakelse av blant annet miljø og klima.

Deler statsråden oppfatningen av at de selskapene som ligger i næringsministerens portefølje, slik som Investinor, Argentum og Innovasjon Norge, innen 2030 må bli slik at en stor andel av den risikovillige kapital som stilles til rådighet, brukes på grønn næringsvirksomhet, på grønn vekst?


Les hele debatten