Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til utenriksministeren

Om regjeringen legger opp til å utarbeide en strategi for norsk utviklingspolitikk, hvor både klima og fattigdomsbekjempelse er rammen for innsatsen

Datert: 30.04.2015
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): De globale klimautfordringene er store, og mange av verdens fattigste er de som rammes hardest av klimaendringene. OECD har anbefalt at det utarbeides en strategi for norsk utviklingspolitikk framover. Hele verden er avhengig av et grønt skifte, og at økonomisk vekst må være grønn vekst.

Legger regjeringen opp til å utarbeide en slik strategi, hvor både klima og fattigdomsbekjempelse er rammen for innsatsen?


Les hele debatten