Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt sentraliseringa i Helse Stavanger er i tråd med regjeringa sin sjukehuspolitikk

Datert: 30.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helse Stavanger har sett i gang ein omstillingsprosess som betyr ei omfattande nedbygging av det polikliniske og kirurgiske tilbodet ved Stavanger universitetssjukehus si avdeling i Egersund. Endringane som er på gang gjeld den kirurgiske poliklinikken med oralkirurgi og urologi, gastropoliklinikk og det ortopediske tilbodet. Dei tilsette er uroa for at omstillinga er ei skrittvis utradering av heile sjukehustilbodet i Egersund.

Er sentraliseringa i tråd med regjeringa sin sjukehuspolitikk?


Les hele debatten