Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

Om hvor stor andel av utslippsreduksjonen transportsektoren skal ta, og hva som vil være de mest effektive tiltakene

Datert: 30.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Venstre og regjeringen er enige om at vi trenger et grønt skifte, og det er enighet på Stortinget om en ambisiøs klimapolitikk. Vi har 15 år på oss for å nå dette målet i 2030. Alle sektorene må bidra for at vi skal nå målet, og noen må bidra mer enn andre.

Hvor stor andel av utslippsreduksjonen vil regjeringen legge opp til at transportsektoren skal ta, og hva vil være de mest effektive tiltakene?


Les hele debatten