Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Om hvordan olje- og energiministeren vil følge opp den videre prosess knyttet til kontraktene ved Johan Sverdrup, for å sikre størst mulig andel av verdiskapningen i norske bedrifter

Datert: 29.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): La meg bare aller først avklare en ting som statsråden ga uttrykk for, at vi hadde tatt til orde for å senke skattene på norsk sokkel. Det har Arbeiderpartiet altså ikke gjort.

Men det er ikke det spørsmålet mitt går på. For på fredag kom en stor sak gjennom statsråd til Stortinget, nemlig planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup, et gigantisk industriprosjekt. Olje- og energiministeren har vel brukt ord som «et fantastisk stort» industriprosjekt en rekke ganger om dette.

Prosjektet har knyttet til seg betydelige forventninger rent verdimessig for Norge. Det har vært stilt store spørsmål knyttet til de samfunnsmessige virkningene og andelen norsk verdiskapning knyttet til utbygginger på norsk sokkel. Johan Sverdrup, som vi nå har til behandling i Stortinget, er jo ikke noe unntak. Det har jeg stor forståelse for. Nye tall viser at arbeidsledigheten har vokst med hele 56 pst. i Stavanger det siste året, og det skyldes i svært stor grad nedgang i petroleumsindustrien. Så langt har rundt 15 000 jobber forsvunnet i sektoren, og mange er permittert eller lever fortsatt på sluttpakker, og mange går en usikker framtid i møte.

Sist uke besøkte jeg Wasco i Mo i Rana. Jeg besøkte Kværner Stord. Begge bedriftene er helt avhengige av kontrakter tildelt gjennom utbyggingen av Johan Sverdrup for å sikre framtiden og basisen for ny kunnskap, ny utvikling og trygge framtidsutsikter for de menneskene som er tilknyttet der. Hvordan kontraktstrategien forløper, og hvordan den foregår, er selvfølgelig av største betydning. Statoil som operatør og partnerne har en suveren inngang til å velge hvordan de vil – skal vi si – avslutte kontraktsforløpet, men det er også en politisk dimensjon i dette. Derfor er mitt spørsmål til olje- og energiministeren: Hvordan vil olje- og energiministeren følge opp den videre prosess knyttet til kontraktene ved Johan Sverdrup, nettopp for å sikre størst mulig andel av verdiskapningen i norske bedrifter?


Les hele debatten