Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til at det settes i gang klinisk forskning på sykdommen ALS i Norge

Datert: 06.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): ALS er en svært alvorlig sykdom. Det er lite forskning på denne sykdommen. Det er tallmessig ikke så mange som rammes, og forholdsvis unge mennesker rammes òg. Det kan se ut som om dødeligheten stiger. Diagnostisering, behandling og omsorgs- og pleieutfordringene er store. For å kunne gi dem den beste behandling og omsorg er det nødvendig med kunnskap og forskning.

Vil statsråden ta initiativ til at det settes i gang klinisk forskning på denne sykdommen i Norge?


Les hele debatten