Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Om hva som er statsrådens plan for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser

Datert: 07.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I fjorårets jordbruksoppgjør stilte et enstemmig storting seg bak målet "om økt matproduksjon, med intensjon om økt selvforsyningsgrad med utgangspunkt i norske ressurser". Statsråden er vel kjent med at vi ikke kan produsere korn i hele landet, at vi importerer betydelige fôrressurser og at kraftfôrforbruket blant annet i melkeproduksjonen øker betydelig.

Hva er statsrådens plan for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser?


Les hele debatten