Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Om at Tyskland har innført minstelønn for sjåfører som utfører nasjonal og internasjonal transport, og hvorvidt de strenge dokumentasjonskravene har relevans for Norge

Datert: 11.05.2015
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 20.05.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Tyskland har innført minstelønn for sjåfører som utfører nasjonal og internasjonal transport til og fra landet. Frankrike vil gjøre det samme. I den forbindelse stilles det relativt strenge krav til dokumentasjon. I Norge blir tariffavtalen for gods nå allmenngjort.

Mener statsråden de tyske dokumentasjonskravene har relevans for Norge?


Les hele debatten