Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

Om hvor mye dyrepoliti statsråden mener vi får for 3 mill. kroner, og om vi kan forvente en opptrapping av midler til dyrepoliti i 2016

Datert: 13.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Regjeringen har bevilget 3 mill. kroner til dyrepoliti i 2015. Når bevis sikres og flere saker etterforskes, vil flere kompliserte dyrekrim-saker også komme for retten, og vitner skal innhentes. Det nye dyrepolitiet burde i tillegg ha mulighet til kunnskapsinnhenting og studiereiser til land som USA og England, hvor de har erfaring med taktisk etterforskning i dyrekrim-saker.

Hvor mye dyrepoliti mener statsråden vi får for 3 mill. kroner, og kan vi forvente en opptrapping av midler til dyrepoliti i 2016?


Les hele debatten