Muntlig spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til næringsministeren

Om hvorvidt næringsministeren er sikker på at hun gjør nok med situasjonen på arbeidsmarkedet, med henvisning til at regjeringens kutt i budsjettet er innenfor viktige virkemidler, som Innovasjon Norge

Datert: 13.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Botten Norderhus (A): Mitt spørsmål går til næringsministeren.

Norske arbeidstakere merker nå en mer usikker situasjon i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er på 4 pst. Det er første gang på ti år. Frykten for massearbeidsledighet spres.

Daglig meldes det inn nye oppsigelser. Oslobaserte Subsea 7 varsler oppsigelse av 2 500 ansatte, mange av dem her i Norge. Familieeide Møkster shipping på Vestlandet flagger ut et skip og legger to skip i opplag. 70 ansatte sies opp – i all hovedsak sjøfolk som settes på land.

De som står oppe i denne situasjonen, har forventninger til at regjeringen tar politiske grep og gjør sin del. Det eneste vi ser i revidert, er at regjeringen tar grep for å dempe skadevirkninger etter eget budsjett, og endelig innser at det var feil å kutte i ordningene i permitteringsregelverket. For de ansatte som allerede har mistet jobben sin, kommer snuoperasjonen for sent, og bedriftene har mistet verdifull kompetanse. Regjeringens medlemmer snakker om omstilling i næringslivet som skal gi norsk økonomi flere bein å stå på, men tiltak som stimulerer til ny vekst, uteblir.

Samtidig ser vi at regjeringens kutt i budsjettet også er innenfor viktige virkemidler – som Innovasjon Norge, som må nedbemanne. Er det sånn at næringsministeren er sikker på at hun gjør nok i denne situasjonen?


Les hele debatten