Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til næringsministeren

Om regjeringens forslag om å gjøre søndager om til vanlige hverdager, og hvorvidt det er en ønsket effekt at distriktsbutikker forsvinner og det skal legges til rette for mer handel på kjøpesentre

Datert: 13.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Mitt spørsmål går også til næringsministeren og gjelder regjeringens forslag til å gjøre søndager om til vanlige hverdager.

Søndagsåpne butikker er en sak med mange sider, og med sjeldent mange aktører som synes at regjeringens forslag er en dårlig idé. Robert Ingvaldsen er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI Bergen. Han er tidligere kjøpesenterleder og underviser i varehandel. Han ga oss nylig i Bergens Tidende 11 grunner for søndagsstengt, 11 grunner til å beholde dagens ordning. Han begrunner sitt råd bl.a. med næringspolitiske argumenter og ved å vise til at næringen selv ikke ønsker endringene i dagens regelverk, at de frykter høyere priser og at omsetningen ikke vil øke, men spres over flere åpningstimer. Han viser også til den risikoen det er for økt fraflytting fra distriktene, og at det er noe man allerede ser konturene av i Danmark.

Regjeringen peker også i sitt høringsnotat på at regjeringens forslag til endringer kan føre til større og færre vareutsalg, og at mer av handelen flytter inn i kjøpesentre. Regjeringens forslag kan ifølge departementet føre til en omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene. Og mange av distriktsbutikkene er vel blant de minst lønnsomme bedriftene der marginene er veldig små.

Dersom lokalbutikkene legges ned, forsvinner også mye av grunnlaget for bosetting i lokalsamfunnene, og det er bred politisk enighet om at distriktsbutikkene har stor betydning for å opprettholde bosettingen. Kristelig Folkeparti mener derfor at det er uklokt å liberalisere regelverket og dermed legge til rette for en utvikling som kan svekke bosetting i distriktene.

Mitt spørsmål til statsråden er: Er det et mål for regjeringen at de minst lønnsomme bedriftene legger ned? Er det en ønsket effekt at distriktsbutikker forsvinner? Og: Er regjeringens politikk å legge til rette for mer handel på kjøpesentre og mindre i småbutikker og i sentrum?


Les hele debatten