Muntlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til statsministeren

Om regjeringen fortsatt vil jobbe for en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk som virker inn i folkehelsepolitikken og folkehelsearbeidet, og nå målet om 10 pst. skadereduksjon innen 2025

Datert: 20.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av statsminister Erna Solberg

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): Alkohol er en del av vårt samfunn og, etter hvert, også en del av norsk arbeidsliv – til glede for noen og en kjempeutfordring for andre.

Mellom 50 000 og 150 000 unger vokser opp med et alkoholproblem i familien og gruer seg til 17. mai, jul, påske, pinse – ja, hver helg, sågar hver dag. Verden blir helt annerledes når mor og far drikker. Angsten og utryggheten vokser hos de små. Hver misbruker har i gjennomsnitt tre personer rundt seg som blir skadelidende. Dette gjelder mange.

De som har et misbruk, trenger behandling, omsorg og ettervern. Dette er noe som regjeringen, sammen med samarbeidspartiene, prisverdig har løftet fram. Det er en etterlengtet og nødvendig satsing.

Men alkoholrelaterte problemer er ikke bare knyttet til storforbrukerne. Det er ingen klar grense mellom misbruk og bruk, mellom skadelig og ikke skadelig alkoholforbruk. Kristelig Folkeparti mener at det er mye god virkelighetsbeskrivelse i den nye framlagte folkehelsemeldingen Mestring og muligheter, men savner gode alkoholpolitiske tiltak. I meldingen påpekes det at alkoholomsetningen har økt med 35 pst. på ti år. Den store gruppen med moderat alkoholforbruk er de som forårsaker mest skade, sykdom og jobbfravær. Alkoholmisbruk har store kostnader for enkeltmennesker, samfunn og arbeidsliv.

Det er mer effektivt å forebygge enn å behandle. Kristelig Folkeparti har nettopp lagt fram gode, offensive forslag om god alkoholpolitikk. Vil regjeringen slutte seg til Verdens helseorganisasjons mål om å redusere skaden med 10 pst. innen 2025? Vil regjeringen fortsatt jobbe for en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk som virker inn i folkehelsepolitikken og folkehelsearbeidet, og nå målet om 10 pst. skadereduksjon innen 2025?


Les hele debatten