Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

Datert: 21.05.2015
Spørsmålet er trukket tilbake

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Statens vegvesen har bestemt at elbiler ikke får benytte seg av kollektivfeltet mellom Vækerø og Filipstad i rushtiden på grunn av renovering av flere tunneler i Oslo. Lokalpolitikere i både Oslo og Akershus mener at Statens vegvesen burde ha vurdert andre løsninger, for eksempel krav om to eller flere passasjerer i elbiler som skal få bruke kollektivfeltet.

Vil statsråden vurdere andre tiltak som kan sikre fremkommelighet for busser og nødetater på E18 uten å utestenge elbiler fullstendig fra kollektivfeltet?


Les hele debatten