Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

Om hvordan departementet følger opp at pengene blir brukt til barnehagesektoren og hvor mange nye plasser som er planlagt utbygd eller allerede er bygd ut i 2015

Datert: 27.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Kristelig Folkeparti er opptatt av at familiene opplever at de har et reelt valg når barnet blir ett år. Da er det viktig med en høy nok kontantstøtte, og det er viktig at det er barnehageplasser tilgjengelig i kommunen når familien trenger det. Derfor kjempet vi i budsjettet for 2015 for flere barnehageplasser, slik at også barn som er født på «feil» tidspunkt, altså etter 1. september, skulle kunne få muligheten til barnehageplass. I budsjettforliket ble det kraftige påplussinger i midlene til barnehagene, og det er nå satt av 307 mill. kr til 3 400 nye barnehageplasser i 2015.

Det er bred enighet om at det er behov for større fleksibilitet i barnehageopptaket og i tillegg sikring av høy kvalitet i alle barnehager. Jeg regner med at Kunnskapsdepartementet følger utbyggingstakten nøye, men spørsmålet er: Hvordan følger departementet følger opp at pengene blir brukt til barnehagesektoren og hvor mange nye plasser er nå planlagt utbygd eller allerede bygd ut i 2015?


Les hele debatten