Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden kan redegjøre for prosessen med omorganisering av helseforvaltningen

Datert: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I revidert nasjonalbudsjett varsles en omfattende omorganisering av helseforvaltningen fra 1. januar 2016. Arbeiderpartiet støtter en grundig og kritisk gjennomgang av ressursbruken i helseforvaltningen. Over tid har vi sett helsebyråkratiet vokse betydelig, og det er viktig at statlige etater lokaliseres også utenfor hovedstaden. Men omfattende omlegginger bør være utredet. Ansatte ved berørte instanser reagerer på manglende prosess- og kunnskapsgrunnlag.

Kan statsråden redegjøre for prosessen så langt?


Les hele debatten