Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Om statsråden vil følge opp Norsk Industris nasjonale strategi for utvikling av ferdigvareindustrien

Datert: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Ferdigvareindustrien består av en rekke bedrifter innen bl.a. møbel, tekstil, elektriske produkter og byggevarer. Industrien har et stort potensial for å videreutvikle seg, og vil kunne ha en viktig rolle som et ledd i det "grønne skiftet". Den 12. mars 2015 lanserte Norsk Industri en nasjonal strategi for utvikling av ferdigvareindustrien, der det bl.a. pekes på at det er behov for å opprette nye programmer i virkemiddelapparatet for å øke konkurransekraften til bedriftene i næringen.

Vil statsråden følge opp denne strategien?


Les hele debatten