Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Om at landindustrien innan fiskerisektoren slit med å få heilårs arbeidsplassar, og om statsråden, som eit bidrag til fleire arbeidsplassar langs kysten, kan love at garantien for forskottering av 70 prosent av oppgjeret vert gjeninnført

Datert: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Landindustrien innan fiskerisektoren slit med å få heilårs arbeidsplassar, mykje pga. mangel på råstoff året rundt. Garantiordninga for forskottering av 70 prosent av oppgjeret er no opphøyrt. Dette gjer at fiskarane/reiarlaga kan måtte slakte fisken tidlegare pga. likviditetsomsyn. Neste sesong kan diverre konsekvensen vera at kvantum levendelagring av torsk vert vesentleg mindre.

Kan statsråden love at denne garantien vert gjeninnført, som eit bidrag til fleire heilårsarbeidsplassar langs kysten?


Les hele debatten