Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om å sikre bedre oppfølging av meldeplikten, med bakgrunn i at det er straffbart å ikke melde fra når man har kunnskap om vold og overgrep mot barn

Datert: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I 2010 ble straffeloven § 139 endret slik at det ble straffbart å ikke melde fra når man har kunnskap om vold og overgrep mot barn. Senere har vi hatt en rekke alvorlige saker, bl.a. på Mortensrud i Oslo, Vanvikan i Trøndelag og nå sist i Tromsø hvor det kan være spørsmål om meldeplikten er kjent og praktisert. Aftenposten skrev for en tid tilbake at ingen er dømt for brudd på meldeplikten i Norge. Fagfolk har ment at lovhjemlene er for kompliserte.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre oppfølging av meldeplikten?


Les hele debatten