Muntlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Om i hvilken grad norsk skole er rustet til å ta imot de barna som nå kommer til landet, med bakgrunn i store variasjoner fra kommune til kommune i det skoletilbudet som gis til asylsøkere i skolepliktig alder

Datert: 14.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Jeg vil også stille et spørsmål til kunnskapsministeren.

Hundretusener av mennesker på flukt søker nå trygghet i Europa, og noen av disse kommer hit til oss i Norge. Vi vet ikke hvor mange som kommer til å komme i løpet av de nærmeste årene, men det vi vet, er at det er mange barn og unge blant dem som nå søker tilflukt i landet vårt. Og andelen enslige mindreårige asylsøkere ser også ut til å være større enn det vi har sett før. Hittil i år har det kommet mer enn 450 enslige mindreårige asylsøkere under 18 år til Norge.

Det er viktig at vi lykkes med en rask og god integrering av de menneskene som kommer hit. Det er viktig for den enkelte, og det er viktig for samfunnet vårt. Det å gi de barna som kommer hit et godt skoletilbud, vil være en viktig del av dette integreringsarbeidet.

En kartlegging som NOVA gjennomførte på vegne av Utdanningsdirektoratet i 2011 viste at det er store variasjoner fra kommune til kommune i det skoletilbudet som gis til asylsøkere i skolepliktig alder. Mens de fleste kommuner har egne introduksjonsklasser, har 20 pst. av kommunene kun undervisning i ordinære klasser. Det er også store variasjoner når det gjelder tilgang på SFO og leksehjelp, som for asylsøkerbarn kan være viktige arenaer for både læring og integrering.

I hvilken grad mener statsråden at norsk skole er rustet til å ta imot de barna som nå kommer til landet? Og hva mener han eventuelt må til for at vi skal kunne gi disse barna et godt skoletilbud?


Les hele debatten