Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Om statsråden vil gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell innføring av nytt europeisk offshore helikopterregelverk, som vil åpne for at utenlandske helikopterselskaper kan operere på norsk sokkel

Datert: 23.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): EU er i ferd med å vedta et nytt europeisk offshore helikopterregelverk, HOFO. Regelverket vil åpne for at utenlandske helikopterselskaper kan operere på norsk sokkel, og at Norge ikke lenger kan kreve nasjonal driftstillatelse. Dette vil kunne resultere i store konsekvenser for sikkerheten til norsk offshore helikopteroperasjoner.

Vil statsråden gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell innføring av nytt regelverk?


Les hele debatten