Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om å legge traseen for Ringeriksbanen over Åsa i stedet for Kroksund ved Tyrifjorden, og om statsråden vil ta verneplanen for nordre Tyrifjorden våtmarkssystem opp av skuffen og gjøre noe for å hindre inngrepene

Datert: 29.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I 2002 vedtok Stortinget etter omfattende debatt å legge traseen for Ringeriksbanen over Åsa i stedet for Kroksund ved Tyrifjorden. Begrunnelsen var 'de store negative konsekvensene for landskap, kulturminner, naturmiljø og landbruk'. I juni 2015 ble vedtaket opphevet helt uten begrunnelse slik at vi nå risikerer en jernbane tvers gjennom verneverdige våtmarksområder omfattet av verneplanen for nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

Vil statsråden ta verneplanen opp av skuffen og gjøre noe for å hindre disse inngrepene?


Les hele debatten