Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Om statsrådens vurdering av at det er hentet utbytte fra drift av privatskoler, og hvilke tiltak som vurderes når det gjelder krav til organisering, økt kontroll, straff, oppmykning osv.

Datert: 04.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I Dagens Næringsliv lørdag 31. oktober 2015 kommer det frem at brødrene Løvenskiold og skolekonsernet Anthon B Nilsen har hentet ut 100 millioner kroner fra drift av privatskoler. Det er ulovlig å ta ut utbytte fra statlig støttede utdanningsinstitusjoner, samtidig påstår Løvenskiold at alt har skjedd i henhold til loven.

Hva er statsrådens vurdering av dette, og hvilke tiltak vurderer statsråden å sette i verk når det gjelder krav til organisering, økt kontroll, straff, oppmykning osv.?


Les hele debatten