Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren vil anbefale at det foretas justeringer i statsbudsjettet her i Stortinget, sånn at færre blir gående arbeidsledig neste år

Datert: 04.11.2015
Besvart: 04.11.2015 av statsminister Erna Solberg

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): I forrige uke fikk vi nye ledighetstall. Vi må tilbake til 1993 for å finne så mange arbeidsledige som det vi ser nå. Det er en svært urovekkende utvikling. Mange familier rammes, og usikkerheten er stor for om en klarer å beholde huset eller om en må selge, og kanskje selge med tap.

Helt siden i fjor har vi hørt regjeringen si at en følger nøye med på hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg. Men det trengs handling. Kutt i formuesskatten bidrar ikke mye for dem som nå blir arbeidsledig. Å ja, vi har registrert at regjeringen har økt antallet tiltaksplasser, sånn at det nå er like mange tiltaksplasser som i 2013, men så er jo sysselsettingssituasjonen også ganske annerledes. Og vi har sett at regjeringen foreslår å bruke 200 mill. kr mer i kommunene på Vestlandet til ekstraordinært vedlikehold – det blir i overkant av 1 mill. kr på hver kommune.

Men hvis regjeringen følger med, ser en at ledighetssituasjonen har utviklet seg raskere enn forutsatt. Antallet ledige er nå på det nivået som regjeringen forventer til neste år, og det før statsbudsjettet er vedtatt her i Stortinget. Når ledighetstallene utvikler seg sånn som de gjør, er det grunn til handling. Så mitt spørsmål til statsministeren er: Vil statsministeren anbefale at det foretas justeringer i statsbudsjettet her i Stortinget, sånn at færre blir gående arbeidsledig neste år?


Les hele debatten