Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden vil være pådriver i regjeringen for at det skal åpnes for at kvinner også skal få hjelp ved infertilitet, slik at menn og kvinner sikres like rettigheter

Datert: 05.11.2015
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Ufrivillig barnløse kvinner har i dag et mangelfullt tilbud om hjelp i forbindelse med infertilitet sammenlignet med menn. Stadig flere kvinner som av ulike grunner ikke kan få barn, velger derfor å reise til utlandet for å få hjelp til eggdonasjon og assistert befruktning. Vi mener tiden er overmoden for å gi et slikt tilbud i Norge.

Vil statsråden være pådriver i regjeringen for at det skal åpnes for at kvinner også skal få hjelp ved infertilitet, slik at menn og kvinner sikres like rettigheter?


Les hele debatten