Spørretimespørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om at regjeringa sine svekkingar av arbeidsmiljølova blir fremheva som bra for likestillinga, og kva ny kunnskap som gjer at innvendingane i lovendringane no ikkje lenger er relevante

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Eg viser til at i likestillingsmeldinga regjeringa har lagt fram, blir regjeringa sine svekkingar av arbeidsmiljølova framheva som bra for likestillinga. Dette står i skarp kontrast til statsråden sin skepsis til dei same lovendringane i høyringsfråsegnene frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kva ny kunnskap er det statsråden no sit med, som gjer at desse innvendingane ikkje lenger er relevante?


Les hele debatten