Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvordan statsråden kan sikre at Arbeidstilsynet og statseide selskaper tar regjeringas strategi mot arbeidslivskriminalitet på alvor

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): 4. november var jeg med Fellesforbundet, avdeling 9, og så på byggearbeidet med ny politistasjon i Arendal. Jeg var vitne til at det foregikk arbeid på taket av bygningen uten noen form for sikring rundt og med flere meter ned til bakken. Saken er tatt opp med Statsbygg, Arbeidstilsynet og politiet uten at dette blir tatt på alvor, og første dokumentasjon på manglende sikring er fra 24. mars i år.

Hvordan kan statsråden sikre at Arbeidstilsynet og statseide selskaper tar regjeringas strategi mot arbeidslivskriminalitet på alvor?


Les hele debatten