Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om det vert fleire kvinnelege leiarar av at det skal gjennomførast eit utgreiingsprogram for å kartlegge kvinneandelen i ulike sektorar, og at det skal etablerast eit måleinstrument for kjønnsbalanse for å kunne følge utviklinga

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): I likestillingsmeldinga er det eit heilt kapittel om fleire kvinner i næringslivet, men det står svært lite om kva konkret likestillingsministeren vil bidra med for at kvinner og menn skal ha like moglegheiter til å ta leiarstillingar og styreverv i næringslivet. I meldinga står det at det skal gjennomførast eit utgreiingsprogram for å kartlegge kvinneandelen i ulike sektorar, og at det skal etablerast eit måleinstrument for kjønnsbalanse for å kunne følge utviklinga.

Blir det fleire kvinnelege leiarar av det?


Les hele debatten