Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Datert: 05.11.2015
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Vold mot kvinner og i nære relasjoner er et samfunnsproblem, det er en likestillingsutfordring, og alvorlig grov kriminalitet. Likevel ser vi at regjeringen kutter i tiltak til voldsutsatte i årets forslag til statsbudsjett. Om forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil hjelp til voldsofre bli dramatisk svekket.

Hvordan kan statsråden forsvare at det kuttes i bevilgning til Kontoret for voldsoffererstatning samtidig som hun representerer et parti som sier de jobber for å styrke "offeromsorgen"?


Les hele debatten