Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om regjeringen vil ta et lignende initiativ overfor KS som i Sverige, der det er inngått en avtale om å styrke likestillingsarbeidets innretning mot gutter, menn og maskulinitetsspørsmål i kommuner, landsting og regioner

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Den svenske regjeringen og Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nylig inngått en avtale om å styrke likestillingsarbeidets innretning mot gutter, menn og maskulinitetsspørsmål i kommuner, landsting og regioner.

Vil regjeringen ta et lignende initiativ overfor KS?


Les hele debatten