Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til olje- og energiministeren

Om hvordan regjeringens kutt i den energirettede bistanden vil prege arbeidet til internasjonal avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet kuttes den energirettede bistanden betydelig.

Hvordan vil dette prege arbeidet til internasjonal avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat, som ligger under olje- og energiministerens ansvarsområde?


Les hele debatten