Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden mener det er en verdi i at fedre tar en større del av omsorgen for barn, og hvilke virkemidler regjeringen i så fall vil bruke for å sikre en likere fordeling av foreldrepermisjonen

Datert: 05.11.2015
Fremsatt av: Anniken Huitfeldt (A)
Besvart: 11.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): I 2014 kuttet regjeringen fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Fremskrittspartiet og Høyre har argumentert med at fedrekvoten begrenser valgfriheten, men statsråd Solveig Horne har likevel uttalt at hun håper menn tar ut mer permisjon. Dersom fedre skal bruke mer tid med barna sine, bør regjeringen sørge for andre ordninger som bidrar til dette.

Mener statsråden det er en verdi i at fedre tar en større del av omsorgen for barn, og hvilke virkemidler vil regjeringen i så fall bruke for å sikre en likere fordeling av foreldrepermisjonen?


Les hele debatten