Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Om statsråden har vurdert klimakonsekvensene ved en ny rullebane på Gardermoen

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I dag flyr nordmenn mest av alle i Europa, dobbelt så mye som svenskene. Mellom 2004 og 2010 økte utslippene fra norsk luftfart med én million tonn CO2 årlig, tilsvarende 420 000 biler. Norge har nå forpliktet seg til 40 pst. kutt i klimagassutslipp på 15 år. Stikk i strid med dette planlegges nå en tredje rullebane på Gardermoen, som har som eneste hensikt å øke flytrafikken enda mer.

Har statsråden vurdert klimakonsekvensene ved en ny rullebane på Gardermoen?


Les hele debatten