Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan Statsbyggs modell ivaretar Stortingets innspill i arbeidet med nytt regjeringskvartal, og hvordan samspillet med Stortinget og Oslo bystyre vil bli framover

Datert: 12.11.2015
Besvart: 18.11.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): På forsommeren hadde vi en interpellasjonsdebatt om hvordan Stortinget skal involveres i arbeidet med nytt regjeringskvartal, hvordan man kan unngå at det blir en massiv kontorørken, mulig bruk av R5 og R6 hvor åtte departementer holder hus i dag m.m. I oktober presenterte Statsbygg en modell og sine byformprinsipper for prosjektet, som skal være bakgrunn for en kommende statlig reguleringsplan.

Hvordan mener statsråden dette ivaretar Stortingets innspill, og hvordan vil samspillet med Stortinget og Oslo bystyre bli framover?


Les hele debatten