Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

Om statsråden kan opplyse Stortinget om når avgjerda om konseptval for Arna-Voss for E16/Vossabanen-Bergensbanen blir fremja

Datert: 19.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I 2012 sette samferdselsminister Kleppa i gang KVU Arna-Voss for E16/Vossabanen-Bergensbanen. 1. april 2014 la vegdirektør og jernbanedirektør fram KVU med anbefaling om konseptval 5. I mai 2015 gjekk det som kjent to store ras i Vaksdal, og 8. november i år vart det demonstrert for trygg veg og bane. Samferdselsdepartementet uttalte då at dei ikkje kunne tidfeste avgjerda om konseptval. Svaret uroar.

Kan statsråden opplyse Stortinget om når avgjerda om konseptval blir fremja?


Les hele debatten