Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om situasjonen for flere kyllingprodusenter er «å slippe bonden fri» eller «slippe bonden i fritt fall», med henvisning til deregulering og økte konsesjonsgrenser

Datert: 26.11.2015
Besvart: 02.12.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Flere kyllingprodusenter går en usikker tid i møte. Mange risikerer å miste sitt levebrød. Det pekes på at manglende markedsregulering, økte konsesjonsgrenser, overproduksjon og ustabilt marked gjør situasjonen for mange svært usikker. Statsråden har argumentert for 'å slippe bonden fri' som skal innebære størst mulig deregulering og økte konsesjonsgrenser generelt og spesielt for kyllingproduksjon.

Er situasjonen for flere kyllingprodusenter 'å slippe bonden fri' eller slippe 'bonden i fritt fall'?


Les hele debatten