Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Om hva som er statsrådens strategi for å bidra til å vri forskningen fra fossil energi og over på klimaløsninger

Datert: 26.11.2015
Besvart: 02.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): For å bekjempe de farlige klimaendringene må forskningsinnsatsen vris mot fornybar energi, klimateknologi og klimaløsninger. Norge og andre rike land med sterke forskningsinstitusjoner må ta hovedansvaret for denne innsatsen. Dette taler for at Norge bør øke sin forskningsinnsats på klimaområdet, og gå foran internasjonalt for et grønt skifte i forskningsinnsatsen. Forskningen må vris fra fossil energi og over på klimaløsninger.

Hva er statsrådens strategi for å bidra til dette?


Les hele debatten