Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Om hva som er statsrådens ambisjon på sitt ansvarsområde når det gjelder opptrappingsplanen for å bekjempe vold mot barn

Datert: 25.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Jeg skulle gjerne fortsatt med spørsmål til klimaministeren, men hun skal få litt pustepause, så mitt spørsmål går til justisministeren.

Jeg skulle kanskje utfordret ham på krevende tider med asylpolitikk og strengere grensekontroll, men i dag har jeg valgt å bruke tid på noe som jeg mener er ufattelig viktig, nemlig hvordan vi kan bekjempe vold mot barn. Det er altfor mange barn som rammes av vold. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress anslår at kanskje så mange som 5 pst. blir utsatt for vold. En vet at i 2006 var 81 anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner. I år ligger det an til å være over 2 500. Det er en enorm økning i anmeldelser og i saker som kommer fram. Det kan være, som vi har sett på nyhetene, en 30-årig barnehageansatt som ser ut til å innrømme overgrep mot 17 barn i Tromsø, eller saken som vi leser om i Fredriksstad Blad i dag, der en mann er mistenkt for overgrep mot sine to barn.

Derfor er jeg glad for de tiltakene som statsråden la inn i statsbudsjettet for å bekjempe vold mot barn, og jeg er også glad og stolt over de tiltakene vi fikk inn i forliket, der vi bl.a. styrket forebygginga, familievernet, Alternativ til Vold, flere helsesøstre. Vi styrket etterforskinga, og barnehusene får ca. 40 mill. kr. I saken fra Fredrikstad sier politiet at det ikke er tid til å etterforske overgrepet og etterlyser et barnehus. Kanskje midlene kan resultere i et nytt barnehus i Østfold eller i det nye Øst politidistrikt. Vi styrket også ettervernet, at det kan settes av midler til et eget senter for voldsutsatte barn.

Men vel så viktig er det kanskje at et enstemmig storting har sagt at vi skal ha en opptrappingsplan – et tydelig mål og en opptrapping – for å få mer midler inn. Vi vedtok det i vår, og vi har sagt at det skal komme senest våren 2016. Hva er statsrådens ambisjon? Hva er det han ønsker å putte inn i den opptrappingsplanen på sitt ansvarsområde for å bekjempe vold mot barn?


Les hele debatten