Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om den kritiske situasjonen med forurensning i flere byer, og hvorfor ikke det ble sørget for at regelverket for lavutslippssoner kom på plass så raskt at det kunne fått innvirkning denne vinteren

Datert: 13.01.2016
Besvart: 13.01.2016 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I vår felles hjemby er det veldig mange historier om hvordan luftforurensningen påvirker livet til vanlige mennesker, og vi får stadig flere sånne beskrivelser også fra andre norske storbyer med dårlig luft. Vi vet at barn og mennesker med astma lider når forurensningen er høy, når luften er helsefarlig. Nå har vi en ny vinter med en kritisk situasjon i flere byer. Forrige helg lå giftlokket igjen over Bergen, og vi har hatt kritisk høy luftforurensning i Stavanger, Oslo, Bærum, Tromsø og Lillehammer på dager denne vinteren. Det er dårlig nytt for småbarnsfamilier, for gravide, for folk med hjerte- og lungesykdommer – og for de fleste som liker å ferdes i byen.

Jeg mener det er grunnlag for å si at regjeringen i stedet for å vise handlekraft trenerer viktig arbeid for ren og trygg luft. Noen eksempler på det er: arbeidet med å øke engangsavgiften for biler med farlige lokale utslipp – det er varslet mange ganger, det skjer veldig lite – arbeidet med å la Bergen og Oslo få gjennomføre de tiltakene de lokale byrådene nå ber om, for raskest mulig å få gjort noe med forurensningen, arbeidet med å følge opp Stortingets ønske om å begrense bilbruk på riksvei og ikke minst anmodningen om å opprette lavutslippssoner, som ble vedtatt i Stortinget den 17. mars i fjor, altså for ti måneder siden.

Regjeringen har vist stor oppfinnsomhet og handlekraft de siste månedene når det gjelder å hurtigbehandle andre lovforslag som er av stor betydning for denne regjeringen. Mitt spørsmål er ganske enkelt: Hvorfor har ikke Erna Solberg sørget for at regelverket for lavutslippssoner kom på plass så raskt at det kunne fått innvirkning denne vinteren?


Les hele debatten