Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 14.01.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ifølge Bergens Tidende den 13. januar ble det i 2015 født 34 barn i Norge med LAR-abstinenser. Barna blir behandlet ved at de får suge på sprøyter med morfindråper 4-6 ganger i døgnet. De fleste graviditetene i LAR er ikke planlagte.

Vil statsråden sørge for et tilbud om gratis og ubyråkratisk tilgang til prevensjonsmidler for kvinner som starter opp i LAR?


Les hele debatten