Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at det kan ta opptil 9 timer etter fødselen før mor og barn kommer fra fødeavdelingen i Arendal til nyfødtposten i Kristiansand, og om statsråden synes det er greit at nyfødte og deres foreldre utsettes for disse ekstrabelastningene

Datert: 28.01.2016
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 10.02.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Sykehuset i Arendal har over 1 000 fødsler i året, men til tross for dette og store protester ble nyfødtposten lagt ned. Vi fryktet særlig at tilbudet til akutt syke nyfødte skulle bli dårligere. I Agderposten 28. januar går ledelsen ved fødeavdelingen på sykehuset i Arendal ut og uttrykker sin bekymring over at det kan ta opptil 9 timer etter fødselen før mor og barn kommer fra fødeavdelingen i Arendal til nyfødtposten i Kristiansand, samtidig som sykehuset i Arendal har kompetanse og muligheter til å ta seg av disse barna.

Synes statsråden det er greit at nyfødte og deres foreldre unødig utsettes for disse ekstrabelastningene, og kan statsråden garantere at dette ikke går ut over pasientsikkerheten?


Les hele debatten