Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Om statsråden mener det er greit å starte opp gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Naustdal selv om verken klagen på utslippstillatelsen eller klagen til EFTA-domstolen om brudd på vanndirektivet er avgjort

Datert: 28.01.2016
Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren
Besvart: 03.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Gruveselskapet Nordic Mining har varslet at de starter med boringer i Engebøfjellet i Naustdal til tross for at regjeringen ennå ikke har behandlet klagen på utslippstillatelsen i statsråd. Klagen til EFTA-domstolen om brudd på vanndirektivet er heller ikke behandlet.

Mener statsråden det er greit å starte opp gruvevirksomheten selv om ikke klagene er avgjort?


Les hele debatten