Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvilket nivå arbeidsledigheten må være før regjeringen setter inn nye tiltak

Datert: 03.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): 127 000 personer står uten jobb, og arbeidsledigheten er høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet. I en interpellasjon i juni 2014 om økende arbeidsledighet sa statsministeren at det er 'viktig å ha høy oppmerksomhet om utviklingen'. Senere har regjeringsmedlemmer sagt at det ikke er krise og at deres politikk virker. Nylig sa likevel finansministeren at det kan bli aktuelt med nye tiltak, noe Arbeiderpartiet lenge har etterspurt.

På hvilket nivå må ledigheten være før regjeringen setter inn nye tiltak mot økende ledighet?


Les hele debatten