Muntlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om helseministeren vil tilby nye, konkrete kunnskapsbaserte forslag for å forebygge overdoser i Norge

Datert: 03.02.2016
Besvart: 03.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): I høst var det mange som fulgte serieskaper Petter Nyquist som uteligger i Oslo. Det ga på nytt oppmerksomhet til en ubehagelig side ved norsk rusomsorg. Mennesker som lever uten bolig, på gaten, med for lite mat og varme, har som fellestrekk i all hovedsak at de bakser med en rusavhengighet som er sterkere enn det meste.

Fellesnevneren er i tillegg at de mange ganger har prøvd behandling, vært inn og ut av behandling, men klarer ikke å følge opp den akutte behandlingen i livet som følger etterpå. Heldigvis er det mange som hjelper denne gruppen på gaten, men jeg mener at nå må også vi politikere manne oss opp til å komme et skritt videre i denne debatten.

I forrige uke kom det nye overdosetall for Norge. De er dystre. De økte med 16 pst. fra 2013 til 2014. I 2014 hadde vi 266 narkotikautløste dødsfall i Norge – 218 var overdoser. Studier fra Oslo viser at veldig mange av dem som dør, har vært i kontakt med hjelpeapparatet, og de har hatt kontakt med hjelpetjenesten. Derfor er det store spørsmålet om vi skal komme oss et skritt videre, fra at ulike partier på Stortinget konkurrerer om hvor mange rusbehandlingsplasser vi kan vedta her på Stortinget, til at man går over til kunnskapsbaserte, forebyggende tiltak som vi vet vil forebygge død.

Helseministeren har lagt fram flere forslag rundt dette, fellesnevneren er dessverre at det er fint lite nytt, at det dekkes over av ulike ideologiske overbevisninger for ikke å gjøre nok, og da er spørsmålet: Vil helseministeren på nytt tilby nye, konkrete kunnskapsbaserte forslag for å forebygge overdoser i Norge?


Les hele debatten