Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til statsministeren

Om statsministeren er uenig med LO, Norsk Industri og nå NHO, som mener at bedre permitteringsregler er et effektivt tiltak mot arbeidsledighet

Datert: 10.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av statsminister Erna Solberg

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Vi har grunn til å være bekymret over antall arbeidsledige i Norge, og jeg må si at jeg synes det er mildt sagt oppsiktsvekkende å høre statsministeren nå sammenligne denne bekymringen med den ganske voldsomme og splittende retorikken som integreringsministeren fører. Men jeg skal la det ligge nå.

Jeg er uenig med Erna Solberg som sier at i prosent er ledigheten i Norge fortsatt lav. 4,6 pst. er ubehagelig høyt, og ledigheten stiger. I januar økte ledigheten i 13 fylker.

Arbeiderpartiet kritiserer ikke regjeringen for at oljeprisen er lav, men vi mener at regjeringen gjør for lite for å møte situasjonen. Ja, Norge skal omstilles, men ikke til et samfunn med høy ledighet. Det finnes tiltak mot ledighet som virker, og ett er Arbeiderpartiets forslag om å utvide permitteringsregelverket. Men regjeringen sier nei. Høyre og Fremskrittspartiet insisterer på at folk skal bli oppsagt istedenfor å bli permittert, og det etterlater et inntrykk av at økt ledighet er blitt regjeringens virkemiddel for omstilling. Tidligere har statsministeren sagt at vi ikke må låse inn arbeidskraft gjennom permittering fordi andre bedrifter dermed ikke får tak i ansatte. Det er ikke virkeligheten i norske bedrifter. Hvis en bedrift skal nedbemanne, gjør den jo det, permittering er en dyrere vei. Bedrifter i Norge rapporterer dessuten om at det er enkelt å få tak i både ingeniører og operatører. Problemet er ikke å få tak i arbeidskraft, problemet er for få jobber.

Også fra arbeidstakerens ståsted blir dette litt rart. Hvorfor gå permittert med lav lønn, hvis du kan få en annen jobb? Vard har fem verft i Norge og vet hva omstilling er, men trenger et bedre permitteringsregelverk for å beholde sine ansatte. Denne uken sa Ulstein Group at de går inn i en situasjon hvor de må si opp personer de ikke ønsker å si opp fordi permitteringsregelverket ikke er godt nok.

Er statsministeren uenig med disse bedriftene, med LO, Norsk Industri og nå NHO som mener at bedre permitteringsregler er et effektivt tiltak?


Les hele debatten