Spørretimespørsmål fra Erik Lundeby (V) til samferdselsministeren

Om statsråden vil legge til rette for at også gods kan kjøre med Ringeriksbanen

Datert: 11.02.2016
Fremsatt av: Siri Engesæth (V)
Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Erik Lundeby (V)

Spørsmål

Erik Lundeby (V): Planleggingen av en ny Ringeriksbane er i full gang, som vil både utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo og bidra til en sterkt forkortet Bergensbane. Det som derimot uroer oss i Venstre er at Jernbaneverket ser ut til å planlegge en trasé for banen gjennom Bærum, noe som umuliggjør trafikk med vanlige godstog på denne nye strekningen. For Venstre er det viktig at bane ikke taper for vei om godstrafikken.

Vil statsråden legge til rette for at også gods kan kjøre med Ringeriksbanen?


Les hele debatten