Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Om hva som er regjeringens strategi og eventuelle konkrete tiltak for å videreutvikle mineralnæringen

Datert: 11.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Mineralnæringen er en av få næringer som er nevnt spesifikt i regjeringserklæringen. Næringsministeren har uttalt at mineralnæringen er en landbasert bransje med potensial som kan sikre økt verdiskaping og sysselsetting. I årets budsjett blir imidlertid næringen rammet av et kutt i midlene til mineralkartlegging, noe som fører til oppsigelser i NGU og tap av viktig kompetanse i det som er definert som en fremtidsnæring.

Hva er regjeringens strategi og eventuelle konkrete tiltak for å videreutvikle mineralnæringen?


Les hele debatten