Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om utslippstillatelsen for gruvedriften ved Førdefjorden, og hvorvidt denne vil trekkes dersom de samfunnsøkonomiske fordelene som trumfer innbyggernes rett til rent miljø, reduseres

Datert: 11.02.2016
Fremsatt av: Une Bastholm (MDG)
Besvart: 17.02.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Miljødirektoratet har gjennomgått samtlige aspekter ved gruvedriften ved Førdefjorden og mener alle er negative for miljøet. I samsvar med forurensningsloven har direktoratet vurdert dette opp mot de antatte samfunnsøkonomiske fordelene, og konkludert med at miljøinngrepene ikke har skadevirkninger som oppveier disse.

Hvis de samfunnsøkonomiske fordelene som trumfer føre-var-prinsippet og innbyggernes rett til rent miljø i og rundt Førdefjorden – reduseres, trekkes da utslippstillatelsen?


Les hele debatten