Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Om statsråden vil sikre at vi framleis skal ha ein variert flåte og etterkomme kravet om justering på instruks vedrørande «hjemmelslengde og største lengde og forholdsmessighet mellom båtens kvotegrunnlag og lengde»

Datert: 22.02.2016
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 02.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Det har vore brei politisk einigheit om ein differensiert flåte i Noreg. Statsråden har 12. januar sendt instruks vedrørande 'hjemmelslengde og største lengde og forholdsmessighet mellom båtens kvotegrunnlag og lengde'. Ein kan no samle fartøykvoter frå 11-15 meter på båter opptil 55-60 meter, då begrensinga berre er på lastevolum under 500 m3. Noregs Fiskarlag har bedt om justering på instruksen mellom anna absolutt skott ved 21 meter for hjemmelslengde 11-14,9 meter.

Vil statsråden etterkomme kravet, og sikre at vi framleis skal ha ein variert flåte?


Les hele debatten