Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at UDI/UNE har avslått oppholdstillatelse for en amerikansk lærer med begrunnelse at hun har to deltidsarbeidsgivere og ikke én slik regelverket krever, og hvorvidt statsråden vil følge opp saken og ta initiativ til regelendringer

Datert: 23.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): UDI/UNE har avslått oppholdstillatelse for en amerikansk lærer med begrunnelse at hun har to deltidsarbeidsgivere og ikke én slik regelverket krever. I desember 2015 stilte jeg skriftlig spørsmål til arbeidsministeren om denne saken, og svaret var at saken skulle følges nøye og at regelverket kunne oppfattes som urimelig.

Vil statsråden følge opp denne saken, og ta initiativ til nødvendige regelendringer?


Les hele debatten