Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Om at Statoil planlegger flytting av anskaffelser, IT, finans og HR til lavkostland, og hvorvidt dette er uten betydning for selskapets hovedkontorfunksjoner i Norge

Datert: 24.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Gjennom politiske beslutninger har Statoil fått ansvar for 80 pst. av produksjonen på norsk sokkel. Statoils organisering av sin virksomhet, særlig anskaffelser, har stor betydning for hvor store ringvirkninger virksomheten gir i Norge. Statoil planlegger nå flytting av anskaffelser, it, finans og HR til lavkostland gjennom prosjektet Statoil Business Center.

Mener statsråden at dette er uten betydning for selskapets hovedkontorfunksjoner i Norge?


Les hele debatten